Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Nasz Oddział

Informacje prasowe

Informacja w sprawie doniesień medialnych

02.11.2020

W nawiązaniu do materiału prasowego opublikowanego na łamach internetowego wydania Super Express Białystok w dniu 01.11.2020 r., pt. „Siemiatycze. Pacjent zmarł w karetce przed zamkniętymi na łańcuch drzwiami szpitala!”, informuję, iż Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ otrzymał od Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego informację o odmowie przyjęcia pacjenta, która miała miejsce w SP ZOZ w Siemiatyczach.
Odział niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji wszczął postępowanie wyjaśniające, wystąpiliśmy o dokumentację medyczną będącą w posiadaniu dysponenta ratownictwa medycznego.
Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Podlaski OW NFZ zastosuje prawem przewidziane sankcje, nie wyłączając także powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Beata Leszczyńska
rzecznik prasowy POW NFZ