Dla Świadczeniodawców

Uzyskanie dostępu do portalu świadczeniodawcy

Portal SZOI jest systemem informatycznym POW NFZ, którego użytkownikami są podmioty współpracujące z POW NFZ. Podstawowa funkcjonalność Portalu obejmuje min. przygotowanie danych koniecznych do sporządzenia oferty i wniosków o zawarcie umowy, obsługę umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przekazywanie do POW NFZ informacji między innymi o zmianach w zakresie personelu medycznego, sprzętu, miejsc wykonywania świadczeń.

Rejestracja w Portalu Świadczeniodawcy SZOI następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dla nowych podmiotów dostępnego na stronie internetowej POW NFZ (https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-mzwi/ )

Po wypełnieniu formularz należy wydrukować i podpisać. Podpisany formularz, podpisane dwa egzemplarze umowy na korzystanie z Portalu Świadczeniodawcy SZOI oraz oświadczenie administratora należy przekazać osobiście (w godz. od 8:00-16:00) lub listownie do POW NFZ.

Po dostarczeniu powyższych dokumentów podmiot rejestrujący się w Portalu SZOI zostanie zarejestrowany w systemie informatycznym POW NFZ i otrzyma niezbędne dane dostępowe (login i hasło) do portalu świadczeniodawcy SZOI.

webmaster@nfz-bialystok.pl ©Narodowy Fundusz Zdrowia 2013

Poprawny CSS! Poprawny CSS!