Zaopatrzenie ortopedyczne

Pytania i odpowiedzi

Mam zlecenie na wózek inwalidzki wystawione przez lekarza rehabilitanta z prywatnego gabinetu lekarskiego. Czy taki wózek jest refundowany przez NFZ?

Refundacja przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jak np. wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, kule, laski, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, pieluchomajtki odbywa się wyłącznie na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarza z zakładu opieki zdrowotnej, mającego zawartą umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zatem zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wystawione wskutek prywatnych wizyt u lekarza nie podlegają refundacji.

Kupiłam pół roku temu refundowany przez NFZ materac przeciwodleżynowy. Po 3 miesiącach użytkowania materac przepuszcza powietrze. Czy przysługuje mi prawo do wymiany tego materaca?

Nabywając środki pomocnicze, a takim jest materac przeciwodleżynowy, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, świadczeniodawcy na podstawie zawartych umów zobowiązani są do udzielenia gwarancji, w ramach której wykonywane są bezpłatne naprawy sprzętu lub jego wymiana na wolny od wad.

Gwarancja jest udzielana pisemnie poprzez wydanie dokumentu gwarancyjnego, a jej okres zależy od tzw. okresu użytkowania przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego. Okres użytkowania materaca przeciwodleżynowego wynosi 3 lata, zatem okres jego gwarancji wynosi minimum 1 rok.

Świadczeniodawca ma obowiązek rozpatrzyć uprawnienia świadczeniobiorcy wynikające z gwarancji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

Zatem ma Pani prawo domagania się napraw gwarancyjnych lub wydania niewadliwego materaca, o ile wady nie zostały spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi.

Czy mogę zostawić zlecenie na zaopatrzenie w wózek inwalidzki do potwierdzenia w NFZ pracownikowi sklepu medycznego, w którym zamierzam ten wózek nabyć?

Nie. Zgłoszenia zlecenia do potwierdzenia (osobiście, drogą pocztową) w oddziale wojewódzkim NFZ dokonuje świadczeniobiorca albo inna osoba w jego imieniu - oprócz świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ. Dopuszczenie świadczeniodawców do zgłaszania zleceń do potwierdzenia stworzyłoby dwuznaczną sytuację dotyczącą zachowania swobodnego prawa wyboru świadczeniodczeniodawców .

Mój ojciec ma wyłonioną przetokę. W związku z tym korzysta z zaopatrzenia w sprzęt stomijny. NFZ wydał mu kartę zaopatrzenia comiesięcznego. Czy muszę potwierdzać w NFZ każde zlecenie wystawiane co miesiąc na sprzęt stomijny?

Jeżeli pacjent posiada już wydaną kartę zaopatrzenia comiesięcznego nie jest wymagane potwierdzanie przez NFZ zleceń na środki pomocnicze wskazane w karcie. Natomiast jeżeli pacjent wymaga zaopatrzenia w inny środek pomocniczy nie wskazany w karcie zaopatrzenia należy przedstawić w oddziale wojewódzkim NFZ pierwsze zlecenie wystawione na ten środek. W niniejszym pytaniu w sytuacji konieczności zaopatrzenia pacjenta dodatkowo w pieluchy anatomiczne lub cewniki urologiczne należy przedstawić w oddziale NFZ pierwsze zlecenie na zaopatrzenie w pieluchy anatomiczne lub cewniki.

webmaster@nfz-bialystok.pl ©Narodowy Fundusz Zdrowia 2013

Poprawny CSS! Poprawny CSS!