Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dla Świadczeniodawcy

Do pobrania

Wzory zleceń obowiązujące od 1 lipca 2014 r.

Wzory zleceń określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013 r. poz.1678)

  • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – pobierz
  • Zlecenie naprawy wyrobu medycznego – pobierz