Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Zaopatrzenie ortopedyczne

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r

Aneksowanie jest realizowane analogicznie do postępowania w sprawie zawierania umów:

Zmiany w wykazie produktów handlowych:

Zmiany w wykazie personelu: