Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Wzór tablicy dla świadczeniodawcy

Wzór tablicy dla świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ.

Podstawowe informacje o tablicy

Wymiary tablicy – 600 mm x 750 mm
Tło – białe
Kolor elementów – PANTONE DS 184-1U (CMYK 100, 100, 0, 0)
Nazwa świadczeniodawcy – Czcionka Arial bold 82 pt, odległość między wierszami: 98,4 pt.

W przypadkach, gdy:

  • wielu świadczeniodawców mających podpisaną umowę z Funduszem mieści się w jednym budynku, dopuszcza się możliwość umieszczania informacji o wszystkich zakładach opieki zdrowotnej, w ramach jednej tablicy, pod jednym, wspólnym logo NFZ (poniżej paska). Dopuszcza się przy tym stosowanie skrótów np. NZOZ Xyz w Krakowie.
  • brak jest miejsca na zainstalowanie pełnowymiarowej tablicy, dopuszczalne jest zmniejszenie rozmiaru tablicy, pod warunkiem zachowania proporcji logo NFZ oraz czytelności tekstu, z zastrzeżeniem minimalnej szerokości tablicy np. 500 mm (ok. 17% różnicy w stosunku do wymiaru podstawowego).
  • świadczeniodawca udziela świadczeń w obiekcie zabytkowym, dopuszczalne jest wykonanie jej ze stali w kolorze srebrnym, pod warunkiem zachowania białego koloru tła dla logo NFZ (część tablicy ponad paskiem).

Pliki do pobrania:

Wzór tablicy dla świadczeniodawcy – plik poglądowy.pdf

Wzór tablicy dla świadczeniodawcy – plik dla poligrafii(zip)