Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Wystawianie skierowań po przebytej chorobie COVID-19

25.05.2021

Podlaski OW NFZ zwraca uwagę, iż skierowanie na rehabilitację pocovidową w warunkach stacjonarnych –  realizowanych także przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego –  nie wymaga potwierdzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Program rehabilitacji COVID-19 realizowany jest przez podmioty posiadające umowę z NFZ na realizację świadczeń w zakresie rehabilitacja lecznicza w trybie stacjonarnym lub w leczeniu uzdrowiskowym lub leczeniu szpitalnym.

Świadczenia z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 realizowanej w podmiotach leczniczych będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego nie są tożsame z leczeniem uzdrowiskowym.

Świadczenia rehabilitacji COVD-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19. Wystawia się skierowanie tak jak na oddział szpitalny, wybierając kod komórki organizacyjnej, przy wyborze rodzaju świadczeń lecznictwo uzdrowiskowe: 6100 lub 6500 (oddziały uzdrowiskowe)..

Z skierowaniem należy zgłosić się bezpośrednio do podmiotu, który ma podpisaną umowę na realizację świadczenia i z nim ustalić termin leczenia.  Narodowy Fundusz Zdrowia nie potwierdza skierowań na rehabilitację pocovidową.

Lista podmiotów realizujących rehabilitację pocovidową na terenie województwa podlaskiego 

Program i warunki realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 określone są w załączniku nr 6a do zarządzenia Nr 42/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 marca 2021 roku, ze zm.