Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

W ramach świadczeń odrębnie kontraktowanych dopuszcza się łączenie udzielania świadczeń i odrębne rozliczanie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie, o ile w katalogu zakresów świadczeń zdrowotnych odrębnie, nie określono inaczej, ze świadczeniami z innych rodzajów z wyjątkiem rodzaju leczenie szpitalne, w których w katalogach świadczeń szpitalnych określono inaczej, z zastrzeżeniem iż nie dopuszcza się łącznego rozliczania świadczeń wykonywanych w warunkach domowych, ze świadczeniami szpitalnymi oraz stacjonarnymi i całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi innymi niż szpitalne udzielanymi w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym i wyposażonym pomieszczeniu.

W rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane Podlaski OW NFZ zakontraktował świadczenia w zakresach:

 • Dializoterapia otrzewnowa (świadczenie: dializa otrzewnowa)
 • Hemodializoterapia (świadczenie: hemodializa)
 • Tlenoterapia domowa (świadczenie: tlenoterapia w warunkach domowych)
 • Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych (świadczenie: żywienie pozajelitowe dorosłych w warunkach domowych, żywienie pozajelitowe dzieci w warunkach domowych)
 • Żywienie dojelitowe w warunkach domowych
 • Badania zgodności tkankowej (świadczenie: badanie antygenów zgodności tkankowej przy typowaniu dawców szpiku lub komórek krwiotwórczych albo żywych dawców wątroby lub nerki)
 • Badania genetyczne (świadczenia: kompleksowa diagnostyka genetyczna chorób nowotworowych oraz kompleksowa diagnostyka chorób nienowotworowych z uwzględnieniem cytogenetycznych badań molekularnych)
 • Badania izotopowe (świadczenia: scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatyny, scyntygrafia nadnerczy/innych okolic ciała, scyntygrafia wentylacyjna płuc, scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem cytrynianu galu, scyntygrafia z zastosowaniem znakowanych leukocytów)
 • Terapia izotopowa (świadczenia: terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy-porada kwalifikacyjna, podanie izotopu, porada kontrolna, terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości – porada kwalifikacyjna, podanie izotopu strontu, podanie izotopu samaru, porada kontrolna oraz synowiektomie radioizotopowe- porada kontrolna)
 • Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci (świadczenie: leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci do 6 roku życia albo wymagających do 20 jednostek insuliny na dobę, leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci od 6 do 18 roku życia)
 • Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych (świadczenie: leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych w wieku 18-26 lat wymagających do 30 jednostek insuliny na dobę, leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych w wieku 18-26 lat)
 • Pozytonową tomografię emisyjną (PET)
 • Terapię hiperbaryczną