Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Zmiana danych podmiotu prowadzącego aptekę

Zmiana danych podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny wymaga aneksowania umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego podpisanej z Podlaskim OW NFZ przez podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny.

 

W celu wprowadzenia ww. zmian należy:

  1. wygenerować i przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem SZOI „Wniosek o zmianę danych podmiotu prowadzącego aptekę”
  2. dostarczyć do POW NFZ następujące dokumenty (do pobrania poniżej):
  • wydrukowaną wersję wniosku o aneks w związku ze zmianą danych podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny
  • załączniki do wniosku oraz
  • kopię decyzji otrzymanej od Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego zmieniającej zezwolenie na prowadzenie apteki/punktu aptecznego

 

 Do pobrania: