Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Wniosek o zgodę na odblokowanie raportów aptecznych

ZŁOŻENIE KOREKTY DO ZAMKNIĘTEGO OKRESU REFUNDACYJNEGO

 

Apteka może złożyć korektę do zamkniętego okresu rozliczeniowego po pozytywnym rozpatrzeniu umotywowanego wniosku apteki przez Dyrektora OW Funduszu.

Korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego apteka może składać w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później niż do 15 marca roku następnego.

 

Sposób złożenia wniosku:

  • wygenerowanie i przekazanie za pośrednictwem portalu SZOI lub
  • złożenie do POW NFZ uzupełnionego wniosku (wzór do pobrania poniżej)

Uzasadnienie merytoryczne wniosku musi zawierać:

– nr recepty oraz datę realizacji recepty, która będzie korygowana

– przyczynę korekty

– znak pisma, jeżeli korekta ma być wykonana na polecenie NFZ

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 523 ze zm.)

Do pobrania: