Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Upoważnienie na zastępstwo kierownika apteki

W przypadku, gdy zestawianie zbiorcze zostanie podpisane przez inną osobę niż kierownik i/lub osoba reprezentująca podmiot, należy dostarczyć do POW NFZ pełnomocnictwo do podpisania zestawienia zbiorczego.

Pełnomocnictwo powinno być dostarczone przed lub razem z zestawieniem zbiorczym.

 

Plik do pobrania: