Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Ratownictwo medyczne

 Prezentacja Konkurs RTM 2019
  • Komunikat dotyczący wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego, w części dotyczącej kapnometru z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowejEtCO2.

Zarządzenie Prezesa NFZ 14/2O19/DSM z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne zawiera wymóg posiadania kapnometru z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej EtCO2. Powyższe wymaganie spełnią wszystkie kapnometry, za pomocą których możliwy jest odczyt wartości liczbowej stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, zarówno kapnometry z wyświetlaczem numerycznym, jak i te z wyświetlaczem słupkowym i skalą numeryczną obok. Kapnometr może występować jako oddzielne urządzenie oraz jako moduł innego wyrobu medycznego np. defibrylatora lub respiratora. Może również łączyć pomiar EtCO2 z innymi funkcjami np. z pomiarem pO2, czy częstości oddechów. Niezależnie od rodzaju urządzenia zespół ratownictwa medycznego przy pomocy kapnometru powinien mieć możliwość ciągłego monitorowania wartości liczbowej stężenia CO2 w wydychanym powietrzu.

KOMUNIKAT DO ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY W RODZAJU RATOWNICTWO MEDYCZNE, DOTYCZĄCY POPRAWNEGO BUDOWANIA KOMUNIKATÓW SPRAWOZDAWCZYCH XML

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku przekazuje informacje dotyczące poprawnego budowania komunikatów XML przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.) oraz zarządzeniem nr 73/2010/DSOZ z dnia 30 listopada 2010r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy),
Pliki do pobrania:
Załącznik nr 1 – Instrukcja poprawnego budowania komunikatów XML
Załącznik nr 2 – Zbiór rycin do Załącznika nr 1

Aneks nr 1 zawarty w dniu 11.01.2011r. w Białymstoku do porozumienia z dnia 29 czerwca 2010r. pomiędzy: Wojewodą Podlaskim Panem Maciejem Żywno, zwanym w treści Porozumienia „Powierzającym” a Dyrektorem Podlaskiego OW NFZ w Białymstoku Panem Jackiem Rolederem, zwanym w treści Porozumienia „Przyjmującym”

Porozumienie z wojewodą 

Aneks do porozumienia

Umowa do porozumienia z dnia 11.05.2011r.

Aneks nr 1 z dnia 23 marca 2012r. do umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem POW NFZ

Aneks nr 2 z dnia 5 marca 2013r. do umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem POW NFZ

Aneks nr 3 z dnia 14 stycznia 2014r. do umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem POW NFZ

Aneks nr 4 z dnia 22 stycznia 2015r. do umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem POW NFZ

Aneks nr 5 z dnia 25 stycznia 2016r. do umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem POW NFZ

Aneks nr 6 z dnia 8 czerwca 2016r. do umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem POW NFZ

Aneks nr 7 z dnia 10 listopada 2016 r. do umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem POW NFZ

 

Porozumienie pomiędzy  Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem POW NFZ   z dnia 11.01.2018

 

Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego” obowiązujący od dnia 01.04.2019 r.