Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dla Świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawcy

Przechowywanie papierowych oświadczeń pacjenta o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

31.03.2021

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że pisemne oświadczenie pacjenta o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca powinien przechowywać w formie papierowej przez 6 lat. To okres, kiedy przedstawienie tego oświadczenia może być wymagane przez NFZ w celu udokumentowania, że osoba, której udzielono świadczenia potwierdziła swoje prawo do świadczeń (zgodnie z art. 50 ust. 15 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).