Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Program adresowany do osób w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie.

Czynniki ryzyka:

 • nadciśnienie tętnicze krwi
 • podwyższone stężenie we krwi cholesterolu
 • palenie tytoniu,
 • niska aktywność ruchowa,
 • nadwaga i otyłość,
 • nadmierny stres,
 • nieracjonalne odżywianie,
 • wiek,
 • płeć męska,
 • obciążenia genetyczne.

W trakcie wizyty lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wykonuje:

 • badanie biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy),
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
 • określa BMI;

Osoby u których rozpoznano chorobę układu krążenia, w zależności od wskazań medycznych, zostają skierowani (poza Programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowę o udzielanie odpowiednich rodzajów świadczeń.

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK) – Gdzie na badania?

Od 1 stycznia 2008 roku do realizacji Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia zobowiązany jest w ramach zawartej z NFZ umowy, każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.