Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

Palenie tytoniu jest szeroko rozpowszechnione w Polsce i w znaczący sposób wpływa na pogorszenie jakości i skrócenie długości życia. Codziennie po papierosy sięga ok. 9 milionów dorosłych Polaków, w tym ok. 40% mężczyzn i 20% kobiet. Najczęściej palą Polacy w średnim wieku (między 30. a 50. rokiem życia), mieszkający w dużych miastach.

Związane z paleniem objawy chorobowe i zgony występują zwykle po długim okresie bezobjawowym. Skala i niekorzystne wzory palenia tytoniu w Polsce doprowadziły do epidemii chorób odtytoniowych i pogorszenia się stanu zdrowia społeczeństwa. Umieralność na nowotwory płuca, chorobę występującą prawie wyłącznie u palaczy tytoniu, jest w Polsce na jednym z najwyższych poziomów na świecie, przede wszystkim u mężczyzn w średnim wieku. Szacunki epidemiologiczne wskazują, że w populacji mężczyzn w wieku 35-69 lat ok. 60% zgonów na wszystkie nowotwory złośliwe, 40% zgonów na choroby układu krążenia, 70% zgonów na schorzenia układu oddechowego i 20% zgonów na inne schorzenia (np. układu pokarmowego) jest związane w Polsce z paleniem tytoniu. Ogółem palenie wiąże się z ok. 40% przedwczesnych zgonów w populacji mężczyzn, a corocznie z powodu schorzeń odtytoniowych umiera przedwcześnie ok. 50 tys. Polaków.

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu, w szczególności dla osób obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego i nowotworowymi a w konsekwencji zmniejszenie kosztów leczenia chorób odtytoniowych.

Do kogo skierowany jest program:

Poradnictwo antynikotynowe – osoby powyżej 18. roku życia palące tytoń.

Diagnostyka i profilaktyka POChP – osoby między 40. a 65. rokiem życia, które nie miały wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu w okresie ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, POChP, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Program obejmuje:

  • zebranie wywiadu dotyczącego palenia tytoniu oraz ocena poziomu uzależnienia
  • badanie przedmiotowe (masa ciała, wzrost, ciśnienie tętnicze krwi)
  • badanie fizykalne
  • edukację dotyczącą skutków zdrowotnych palenia tytoniu ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwego wpływu palenia biernego na zdrowie niepalących, zwłaszcza dzieci
  • poradę antynikotynową z zaplanowaniem terapii odwykowej

W województwie podlaskim program realizuje:

Łomżyńskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
Łomża, ul. Wyszyńskiego 9
tel. 86 215 04 38

Sorry, no posts matched your criteria.