Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Profilaktyczne programy zdrowotne

  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
   dla kobiet w wieku 25-59 lat
  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI
   dla kobiet w wieku 50-69 lat
  • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)
  • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
   dla kobiet w ciąży
  • PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY