Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Profilaktyczne programy zdrowotne NFZ

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
  dla kobiet w wieku 25-59 lat
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI
  dla kobiet w wieku 50-69 lat
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
  dla kobiet w ciąży
 • PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP)