Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawcy

Prezes AOTMiT zwraca się z uprzejmą prośbą o nieodpłatne udostępnienie danych dotyczących analizy i wyceny z zakresu leczenia stomatologicznego wybranych świadczeń z chirurgii stomatologicznej i periodontologii

23.08.2021

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwraca się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do analizy i wyceny z zakresu leczenia stomatologicznego wybranych świadczeń z chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej w aktualnościach   https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/komunikat-pozyskanie-danych-z-dzialalnosci-leczniczej-podmiotow-2/.

Podstawa prawna

  • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
  • Zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 16.08.2021 r.