Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Pytania i odpowiedzi

Mój lekarz rodzinny zalecił mi badanie USG brzucha. Powiedział jednak, że będę musiała zrobić je prywatnie. To drogie badanie – około 60 zł. Czy nie ma możliwości zrobienia go bezpłatnie, z ubezpieczenia?

Gdy lekarz POZ (udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ) – kierując się swoją wiedzą medyczną określił stan Pani zdrowia jako wymagający wykonania badania USG jamy brzusznej – powinien wystawić Pani skierowanie na takie badanie oraz wskazać konkretną pracownię lub laboratorium gdzie powinna je Pani bezpłatnie (w ramach ubezpieczenia) wykonać.

USG jamy brzusznej znajduje się w wykazie tzw. „badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej”. Za wykonanie umieszczonych w tym wykazie badań – pacjent nie ponosi odpłatności- pod warunkiem, iż wykona je w konkretnej pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ wystawiającego skierowanie.