Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Inne informacje

Komunikat – zalecane szczepienia ochronne

Przypominam, iż zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. ze zm. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 08.234.1570) – Osoby lub grupy osób mogą poddawać się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym innym niż szczepienia obowiązkowe, zwanym zalecanymi szczepieniami ochronnymi.

Zalecane szczepienia ochronne i lekarskie badania kwalifikacyjne ubezpieczonych przeprowadzają świadczeniodawcy, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń Koszty przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych i lekarskich badań kwalifikacyjnych oraz konsultacji specjalistycznych ubezpieczonych są finansowane na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Osoba poddająca się zalecanemu szczepieniu ochronnemu ponosi jedynie koszty zakupu szczepionki.