Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Podstawy prawne

Zarządzenie Nr 39/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2155

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2020 poz. 1641)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1641

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2019. poz. 1285)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/1285

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2019.poz. 1285)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/1640

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2020 poz. 456)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/456

Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-72020dsoz,7116.html

Zarządzenie Nr 78/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U.2018 poz. 852)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2018/pozycja/852

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U.2018 poz. 1786)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2018/pozycja/1786

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U.2019 poz. 1953)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/1953

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U.2019 poz. 2444)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/2444

Zarządzenie Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-552020dsoz,7166.html

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zostało z opublikowane zarządzenie Nr 101/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 09 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1012021dsoz,7366.html

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zostało opublikowane  Zarządzenie Nr 82/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05 maja 2021r . zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-822021dsoz,7350.html

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zostało opublikowane  Zarządzenie Nr 82/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05 maja 2021r . zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-822021dsoz,7350.html