Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Pytania i odpowiedzi

Czy do hospicjum może być przyjęty tylko pacjent cierpiący z powodu choroby nowotworowej?
Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczenia gwarantowane przysługują pacjentom chorującym na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia (ww. załącznik znajduje się w zakładce DO POBRANIA). Zgodnie z tym załącznikiem jednostkami chorobowymi kwalifikującymi do leczenia w hospicjum w przypadku osób dorosłych są: choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), nowotwory, następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego, układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, kardiomiopatia, niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej, owrzodzenie odleżynowe.
Jestem pacjentem objętym opieką w hospicjum domowym. Czy mogę ubiegać się o wypożyczenie koncentratora tlenu?

Tak. Pacjentowi objętemu opieką w hospicjum domowym przysługuje bezpłatne wypożyczenie takich sprzętów jak:

  • koncentrator tlenu;
  • ssak elektryczny;
  • inhalatory;
  • glukometry;
  • aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego;
  • pompy infuzyjne;
  • kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie.

Świadczeniodawca nie ma prawa pobierania żadnych opłat za wypożyczenie takiego sprzętu do domu pacjenta, w tym również pobierać jakiejkolwiek kaucji.

Czy pacjent objęty opieką hospicyjną może zapisać się do poradni specjalistycznej?
Tak. Pacjent objęty opieką hospicyjną (tj. przebywający w hospicjum stacjonarnym, hospicjum domowym dla dorosłych i dzieci oraz poradni medycyny paliatywnej) może jednocześnie korzystać między innymi ze świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, opieki stomatologicznej, psychiatrii ambulatoryjnej, radioterapii oraz chemioterapii paliatywnej w trybie ambulatoryjnym.
Moja mama dostała od lekarza rodzinnego skierowanie do hospicjum domowego. Lekarz w hospicjum odmówił nam przyjęcia. Czy miał do tego prawo?
Podstawą przyjęcia pacjenta do hospicjum jest przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w tym przypadku był to lekarz rodzinny) oraz wskazania medyczne, a w szczególności fakt występowania u pacjenta jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nierokującej nadziei na wyleczenie. Tak więc sam fakt posiadania skierowania nie jest wystarczający do objęcia pacjenta opieką w hospicjum. Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta opieką podejmuje lekarz udzielający świadczeń w hospicjum domowym.
Mój tata jest objęty opieką przez hospicjum domowe. Jak często mogę liczyć na wizyty pielęgniarki?
Pacjent objęty opieką w hospicjum domowym ma zagwarantowane wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 w tygodniu. W przypadku porad lekarskich nie rzadziej niż 2 w miesiącu.