Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Opieka paliatywna i hospicyjna

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.

Opieka ta ukierunkowana jest na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Świadczenia gwarantowane przysługują chorującym na jednostki chorobowe, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia (wykaz w zakładce do pobrania).

Warunkiem realizacji świadczeń gwarantowanych jest przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyodrębnia się następujące zakresy świadczeń:

 • Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym
 1. Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz oddziału medycyny paliatywnej lub hospicjum stacjonarnego.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym:

 • Augustów
  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej, Augustów ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17, tel: 87 643 47 04;
 • Białystok
  • Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej NZOZ Białystok”, Białystok ul. Sobieskiego 1, tel: 85 741 72 52;
 • Kolno
  • Szpital Ogólny w Kolnie, Kolno ul. Wojska Polskiego 69, tel: 86 278 24 24 w. 345;
 • Łomża
  • Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej ŁTPCH Hospicjum p.w. Św. Ducha w Łomży, Łomża ul. Rybaki 3, tel: 86 216 66 16;
 • Sokółka
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, Sokółka ul. Sikorskiego 40, tel: 85 722 05 41;
 • Suwałki
  • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, Suwałki ul. Szpitalna 54, tel: 87 567 69 10;
 • Hajnówka
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Hajnówka ul. Dowgirda 9, tel: 85 682 91 56;
 • Świadczenia w hospicjum domowym dla dorosłych i dla dzieci
 1. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują m.in. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy i pielęgniarki, leczenie bólu i innych objawów somatycznych, opiekę psychologiczną na pacjentem i jego rodziną, rehabilitację, zapobieganie powikłaniom, ordynację leków oraz bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe wyrobów medycznych (np. kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie, glukometry). Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta dorosłego oraz dziecka opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum .

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w hospicjum domowym dla dorosłych:

 • Augustów
  • – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, Augustów ul. Rosiczkowa 2, tel. 504 097 702;
 • Białystok– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vitamed im. Edyty Jakubów, ul. Mickiewicza 44A/5, tel. 85 688 31 31, 795 550 023;
  • – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „INTERHEM”, Białystok ul. Broniewskiego 4, tel. 85 651 05 34;
  • – Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Domowe, Białystok ul. Sienkiewicza 53 lok. 109, tel. 85 654 57 75;
 • Bielsk Podlaski
  • – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „INTERHEM”, Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 104, tel. 85 651 05 34;
 • Grajewo
  • – Multimedica – Medycyna Łukasz Leończyk, Grajewo ul. Os. Południe 9, tel. 86 272 84 52;
 • Hajnówka
  • – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „INTERHEM”, Hajnówka ul. Lipowa 190 blok D, tel. 85 651 05 34;
 • Kolno
  • – Szpital Ogólny w Kolnie, Kolno ul. Wojska Polskiego 69, tel. 604 765 326, 604 765 344;
 • Łapy
  • – NZOZ Pielęgniarska Opieka Domowa sc, Łapy ul. Główna 53A/14, tel: 85 655 42 62;
 • Łomża– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „INTERHEM”, Łomża ul. Wojska Polskiego 161, tel. 85 651 05 34;
  • – Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ŁTPCH Hospicjum p.w. Św. Ducha, Łomża Rybaki 3, tel. 86 216 66 16;
 • Michałowo
  • – Hospicjum Domowe pw. Proroka Eliasza, Michałowo ul. Szkolna 20, tel. 85 663 37 34;
 • Mońki
  • – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, ul. Niepodległości 9, tel. 668 877 548;
 • Siemiatycze
  • – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Domowa s.c., Siemiatycze ul. Ks. Ściegiennego 2B, tel. 85 655 42 62;
 • Sokółka
  • – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „INTERHEM”, Sokółka ul. 1 Maja 3, tel. 85 651 05 34;
 • Suwałki
  • – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, tel. 87 567 69 10;
 • Wysokie Mazowieckie
  • – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Domowa s.c., Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 2/5, tel. 85 655 42 62;
 • Zambrów
 • – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Komed sp.j. Agnieszka i Wojciech Kielich, Zambrów ul. Fabryczna 1, tel. 604 608 296;

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci:

 • Białystok
  • – Fundacja „Pomóż Im”, Białystok ul. Ciołkowskiego 88J, tel. 85 662 20 03;
 • Suwałki
 • – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, tel. 87 567 69 10;
 • Porada w poradni medycyny paliatywnej
 1. Porady/wizyty domowe nie powinny być realizowane częściej niż dwa razy w tygodniu. Pacjenci, którzy wymagają częstszych wizyt lub ciągłej, profesjonalnej opieki mogą być kierowani do hospicjum stacjonarnego.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w poradni medycyny paliatywnej:

 • Białystok
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vitamed im. Edyty Jakubów, ul. Mickiewicza 44A/5, tel. 85 688 31 31, 795 550 023;

 

 • Perinatalna Opieka Paliatywna
 1. Zakłada zapewnienie:
 1. wsparcia rodzicom dziecka, w tym będącego w fazie prenatalnej,
 2. opieki nastawionej na zapewnienie komfortu i ochronę przed uporczywą terapią noworodkom

– z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w perinatalnej opiece paliatywnej:

 • Białystok
 • – Fundacja „Pomóż Im”, Białystok ul. Ciołkowskiego 88J, tel. 85 662 20 03;