Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

Zarządzenie Nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie Nr 53/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r.  w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki. zdrowotnej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie Nr 196/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10-12-2021 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Zarządzenie Nr 198/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Zarządzenie Nr 83/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie w określenia  warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie  świadczeń  opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie  uzależnień

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego z dnia 29 grudnia 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz.2491).

Zarządzenie Nr 214/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22.12.2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego   w centrach zdrowia psychicznego.

Zarządzenie Nr 19/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lutego 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego  w centrach zdrowia psychicznego

Zarządzenie Nr 82/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin z dnia 23 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2253).

Zarządzenie nr 199/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

Zarządzenie Nr 224/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.12.2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego  w zakresie oddziaływań terapeutycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży problemów korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

Zarządzenie Nr 21/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lutego 2022 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 15 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2400).