Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący wniosku o uwzględnienie podwykonawców

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w celu usprawnienia procedury dodania lub usuwania umów zawartych z podwykonawcami – w załączniku udostępnia wzór wniosku o uwzględnienie w załączniku do umowy – wykaz podwykonawców – nawiązania lub zaprzestania współpracy z podwykonawcą.

Wniosek o uwzględnienie Podwykonawcy