Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dla Świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców programu „Profilaktyka 40 PLUS”

09.07.2021

Przypominamy, że świadczeniodawcy realizujący program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS”, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu ministra zdrowia, zobowiązani są posiadać możliwość przyjmowania do realizacji e-skierowania.

Po udzieleniu świadczenia następuje przekazanie do Systemu Informacji Medycznej, o którym mowa w ustawie o informacji w ochronie zdrowia, danych dotyczących dokumentacji medycznej, w zakresie wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem, w ramach zdarzenia medycznego.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ rozliczeniu podlegają świadczenia wykonane oraz sprawozdane do SIM.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz. U. 2021 poz. 1081)

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2020 poz. 702 t.j.)

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 109/2021/BPZ z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego ‘Profilaktyka 40 PLUS”

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej  (Dz. U. 2020 poz. 1253)