Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

eWUŚ

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców


Czy masz ubezpieczenie zdrowotne?

Upewnij się!

Przyjdź do Podlaskiego Oddziału NFZ w Białymstoku i sprawdź to w eWUŚ!

Od 1 stycznia 2013 roku, wybierając się do lekarza, pacjent nie będzie musiał nosić przy sobie dokumentów potwierdzających jego ubezpieczenie zdrowotne. Aby udowodnić w rejestracji, przychodni czy w izbie przyjęć szpitala, że mamy prawo do darmowych świadczeń opieki zdrowotnej, wystarczy że podamy swój numer Pesel i okażemy dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport prawo jazdy, dzieci – legitymację szkolną).

Podajemy PESEL
Nasz numer Pesel zostanie wprowadzony przez lekarza lub panią w rejestracji do specjalnego systemu eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy) i w ciągu kilku sekund na ekranie komputera pojawi się okienko:
– zielone z informacją:NFZ potwierdza prawa do świadczeń
– czerwone z informacją:NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń

Czerwony ekran. Co dalej?
Jeżeli ktoś „zapali” się na czerwono, nie oznacza to, że nie może skorzystać z zaplanowanej wizyty czy leczenia.
Jeśli pacjent jest przekonany, że ma prawo do świadczeń, może je potwierdzić za pomocą:
– dokumentów, które okazywał do tej pory lub
– złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zawierające takie informacje jak: imię, nazwisko, adres, podstawa prawna do świadczeń np. emerytura, umowa o pracę, numer PESEL, dokument tożsamości.

W takiej sytuacji jednak warto sprawdzić swoje uprawnienia do bezpłatnego leczenia (oraz zgłoszonych przez nas do ubezpieczenia członków rodziny np. dziecka, małżonka, wnuka) u swojego pracodawcy, w ZUS, KRUS, czy urzędzie pracy. I wyjaśnić, dlaczego ekran zapalił się na czerwono.

Sprawdź się w NFZ
Osoby, które już teraz chcą się przekonać , jak działa system eWUŚ, a także zadać pytania dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych i praw pacjenta mogą wybrać się do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Zapraszamy do naszej siedziby w Białymstoku a także delegatur w Łomży, Suwałkach i Siemiatyczach w godzinach 8-16.

Koniecznie należy pamiętać o tym, aby zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL!

Czym jest eWUŚ?
Jest to elektroniczny system na bieżąco informujący świadczeniodawców o uprawnieniach pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Dane w tym systemie pochodzą z bazy danych NFZ określanej nazwą Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU). Od 1 stycznia 2013 r. każdy świadczeniobiorca udający się do lekarza będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów poświadczających uprawnienia. Do weryfikacji potrzebny będzie dokument potwierdzający tożsamość pacjenta, numer PESEL oraz dostęp od Internetu. Sprawdzenie uprawnień jest możliwe poprzez stronę internetową lub poprzez aplikację Świadczeniodawcy, która potrafi korzystać z WebService.

15 października 2012 rozpoczęły się testy systemu eWUŚ mające na celu stopniowe i płynne włączanie się kolejnych podmiotów do użytkowania systemu. W ramach testów Świadczeniodawcy uzyskają dostęp do rzeczywistych danych pacjentów zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, nie zwolni ich to jednak z obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń. Testy mają na celu wyskalowanie wydajności systemu, zapoznanie użytkowników z aplikacją oraz dostosowanie i sprawdzenie aplikacji Świadczeniodawców, tak aby od 1 stycznia 2013 r. w pełni mogli korzystać z możliwości sprawdzania uprawnień pacjentów.

W trakcie trwania testów Świadczeniodawcy mogą weryfikować uprawnienia pacjentów do świadczeń. Jeżeli system eWUŚ przekaże informację, że „Fundusz nie potwierdza uprawnień”, a świadczeniobiorca przedstawia dokumenty potwierdzające uprawnienia, to zaistniałą sytuację można wyjaśnić w Oddziale NFZ.

ZAPRASZAMY ŚWIADCZENIODAWCÓW I LEKARZY
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOSTĘPU DO E-WUŚ

Telefony kontaktowe:

Kontakt dla Świadczeniodawców w sprawach technicznych:
85 745 95 58

Kontakt dla Świadczeniobiorców w sprawach związanych z potwierdzeniem prawa do świadczeń:
85 745 95 25
85 745 95 37