Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Informacje na temat dofinansowania programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału NFZ