Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

12.05.2021

Do udziału w realizowanych przez Centrum e-Zdrowia szkoleniach zachęcamy szczególnie w kontekście pozyskania wiedzy z zakresu wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej za pośrednictwem Systemu P1 w związku ze zbliżającym się terminem wprowadzenia obowiązku takiej wymiany, przypadającym na dzień 1 lipca br.

Aktualny Harmonogram szkoleń dla POZ-ów oraz AOS-ów dostępny jest na stronie: https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/. Pod wskazanym adresem znajdują się również wszystkie informacje dotyczące Projektu i organizacji szkoleń, w tym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu. Przypominamy również, iż obecnie trwa VI tura rejestracji, której zakończenie przewidziane jest na 31.05.2021 r.  Przewidziane jest uruchomienie VII tury rejestracji od 01.06.2021 r. Rejestracja na szkolenia odbywa się w turach i będzie trwać do momentu wyczerpania puli wszystkich szkoleń. W procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie prowadzonych przez Centrum działań informacyjno-komunikacyjnych związanych z Projektem poprzez rozdystrybuowanie za pomocą systemu SZOI załączonego komunikatu. Przypominamy, że grupą docelową projektu są podmioty realizujące świadczenia w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (POZ), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne (szpitale).

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie załączonego komunikatu na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ-u. Możliwość umieszczenia na Państwa stronach internetowych informacji o szkoleniach z pewnością pozwoli dotrzeć do większej grupy potencjalnych uczestników, co w pozytywny sposób wpłynie na zainteresowanie udziałem w szkoleniach i frekwencję.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z:

Szkolenia są bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz z budżetu państwa.