Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Uwaga na próby wyłudzenia danych osobowych pacjentów

23.04.2021
Docierają do nas niepokojące sygnały o próbach wyłudzenia danych pacjentów z placówek medycznych przez osoby podające się za pracowników kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia.   Przypominamy,…

V edycja – Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

20.04.2021
Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w chwili obecnej – V edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. W ramach Badania do podmiotów…

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych.

08.04.2021
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o  udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i…

Przechowywanie papierowych oświadczeń pacjenta o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

31.03.2021
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że pisemne oświadczenie pacjenta o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca powinien przechowywać w formie papierowej przez 6 lat.…

Zarządzenie zmieniające w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

11.03.2021
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zostało opublikowane Zarządzenie Nr 39/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie…

Zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

18.02.2021
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zostało opublikowane Zarządzenie Nr 22/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie…

05.01.2021
ZARZĄDZENIE Nr 213/2020/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 31.12.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne…

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy

22.12.2020
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, iż do dnia 31 grudnia 2020 r. będzie można zrealizować zlecenia: – wystawione, – wystawione i potwierdzone na starym wzorze określonym…