Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „PROFILAKTYKA 40 PLUS” na okres 01.07.2022-31.12.2022

06.07.2022
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.…

Komunikat dla realizatorów RDTL Dotyczy aplikacji CBWiD w związku z udzielaniem
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu RDTL

28.06.2022
Od dnia 1 lipca 2022 r. zostaje wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów dotyczących ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie RDTL będą…

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych.

15.04.2022
Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, o udostępnienie danych dotyczących realizacji…

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez świadczeniodawców oraz osoby uprawnione

03.03.2022
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 95b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z…

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych

15.02.2022
Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę w rodzajuleczenie szpitalne o udostępnienie danych finansowo-księgowych z działalności leczniczejpodmiotu. Szczegóły komunikatu link do…

Zasady wystawiania e-skierowań rehabilitacyjnych

26.01.2022
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej odnosi się do całego koszyka świadczeń w…

Program pilotażowy Profilaktyka 40 PLUS – informacja o podpisanych umowach

30.12.2021
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe umowy na realizację programu pilotażowego Profilaktyka 40 Plus ze świadczeniodawcami:;…

Zasady uruchamiania transportu sanitarnego (zespołu transportowego COVID-19), wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

02.11.2021
  Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem…

Komunikat dla świadczeniodawców

09.09.2021
W związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania szpitali, w tym wynagrodzeń, informujemy o planowanym podniesieniu wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia. Przewiduje się podniesienie ceny jednostki sprawozdawczej do…