Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Prezes AOTMiT zwraca się z uprzejmą prośbą o nieodpłatne udostępnienie danych dotyczących analizy i wyceny z zakresu leczenia stomatologicznego wybranych świadczeń z chirurgii stomatologicznej i periodontologii

23.08.2021
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwraca się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do analizy i wyceny z zakresu leczenia stomatologicznego wybranych świadczeń…

Komunikat dotyczący rozliczeń w Programie Profilaktyka 40 PLUS

13.08.2021
Informujemy, że na dzień 10.08.2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia nie otrzymał informacji o prawidłowo sprawozdanych danych do Systemu P1 i w związku z tym nie…

Komunikat AOTMiT

10.08.2021

Komunikat dla świadczeniodawców programu „Profilaktyka 40 PLUS”

09.07.2021
Przypominamy, że świadczeniodawcy realizujący program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS”, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu ministra zdrowia, zobowiązani są posiadać możliwość przyjmowania do realizacji e-skierowania. Po udzieleniu…

Program pilotażowy Profilaktyka 40 Plus – informacja o podpisanych umowach

30.06.2021
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w okresie od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe umowy na realizację programu pilotażowego Profilaktyka 40 Plus ze świadczeniodawcami:;…

Zarządzenie zmieniające w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

29.06.2021
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zostało z opublikowane zarządzenie Nr 119/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2021 roku zmieniające…

Informacja dla wnioskujących w programie pilotażowym Profilaktyka 40 Plus

29.06.2021
Ze względu na liczne pytania dotyczące przekazywania do Systemu Informacji Medycznej danych dotyczących np. wyników badań laboratoryjnych informujemy, że mogące wystąpić w tym zakresie problemy…

Wystawianie skierowań po przebytej chorobie COVID-19

25.05.2021
Podlaski OW NFZ zwraca uwagę, iż skierowanie na rehabilitację pocovidową w warunkach stacjonarnych –  realizowanych także przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego –  nie wymaga potwierdzenia przez…

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

12.05.2021
Do udziału w realizowanych przez Centrum e-Zdrowia szkoleniach zachęcamy szczególnie w kontekście pozyskania wiedzy z zakresu wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej za pośrednictwem Systemu P1 w…

Komunikat dla świadczeniodawców

30.04.2021
Zasady kwalifikacji ECMO COVID – 19 załącznik (format PDF, 0,4 MB) Źródło: Centrala NFZ