Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący zawierania umów o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta

23.05.2022

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 66/2022/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku uprzejmie informuje, że świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą złożyć do Oddziału Funduszu odpowiedni wniosek o zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta.

Termin składania wniosków – do dnia 31 października 2022 roku.

Informacja o warunkach zawarcia ww. umów (w tym wzór wniosku) zamieszczona jest na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pod poniższym adresem:

https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/313/Zarz%C4%85dzenie-66_2022_DEF