Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców

30.04.2021

Zasady kwalifikacji ECMO COVID – 19

załącznik (format PDF, 0,4 MB)

Źródło: Centrala NFZ