Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla realizatorów RDTL Dotyczy aplikacji CBWiD w związku z udzielaniem
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu RDTL

28.06.2022

Od dnia 1 lipca 2022 r. zostaje wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów dotyczących ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL).

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie RDTL będą zobowiązani do korzystania z Centralnej Bazy Wniosków i Decyzji (CBWiD) – aplikacji portalowej, z wykorzystaniem której będą procedowane dokumenty dotyczące RDTL:
a. Wniosek świadczeniodawcy do konsultanta krajowego lub wojewódzkiego o zastosowanie leku w ramach RDTL,
b. Opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w sprawie zastosowania u świadczeniobiorcy leku w ramach RDTL,
c. Informacja do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach RDTL.

W Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące sposobu procedowania dokumentów w aplikacji CBWiD.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami.

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 27/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej