Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Nowe terminy szkoleń online

14.09.2022
Informujemy, że dostępny jest już nowy harmonogram szkoleń otwartych online dla szpitali oraz placówek POZ i AOS obejmujący terminy do końca IV kwartału 2022 roku w…

Informacja o konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających uprawnienia żołnierzy i pracowników wojska oraz weteranów poszkodowanych

05.08.2022
Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności weryfikacji dokumentów uprawniających do realizacji zaopatrzenia w produkty lecznicze, leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, na podstawie…

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „PROFILAKTYKA 40 PLUS” na okres 01.07.2022-31.12.2022

06.07.2022
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.…

Komunikat dla realizatorów RDTL Dotyczy aplikacji CBWiD w związku z udzielaniem
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu RDTL

28.06.2022
Od dnia 1 lipca 2022 r. zostaje wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów dotyczących ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie RDTL będą…

Komunikat dotyczący zawierania umów o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta

23.05.2022
W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 66/2022/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących…

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych.

15.04.2022
Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, o udostępnienie danych dotyczących realizacji…

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez świadczeniodawców oraz osoby uprawnione

03.03.2022
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 95b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z…

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych

15.02.2022
Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę w rodzajuleczenie szpitalne o udostępnienie danych finansowo-księgowych z działalności leczniczejpodmiotu. Szczegóły komunikatu link do…

Zasady wystawiania e-skierowań rehabilitacyjnych

26.01.2022
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej odnosi się do całego koszyka świadczeń w…