Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych.

15.04.2022
Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, o udostępnienie danych dotyczących realizacji…

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez świadczeniodawców oraz osoby uprawnione

03.03.2022
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 95b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z…

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych

15.02.2022
Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę w rodzajuleczenie szpitalne o udostępnienie danych finansowo-księgowych z działalności leczniczejpodmiotu. Szczegóły komunikatu link do…

Zasady wystawiania e-skierowań rehabilitacyjnych

26.01.2022
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej odnosi się do całego koszyka świadczeń w…

Program pilotażowy Profilaktyka 40 PLUS – informacja o podpisanych umowach

30.12.2021
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe umowy na realizację programu pilotażowego Profilaktyka 40 Plus ze świadczeniodawcami:;…

Zasady uruchamiania transportu sanitarnego (zespołu transportowego COVID-19), wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

02.11.2021
  Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem…

Komunikat dla świadczeniodawców

09.09.2021
W związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania szpitali, w tym wynagrodzeń, informujemy o planowanym podniesieniu wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia. Przewiduje się podniesienie ceny jednostki sprawozdawczej do…

Prezes AOTMiT zwraca się z uprzejmą prośbą o nieodpłatne udostępnienie danych dotyczących analizy i wyceny z zakresu leczenia stomatologicznego wybranych świadczeń z chirurgii stomatologicznej i periodontologii

23.08.2021
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwraca się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do analizy i wyceny z zakresu leczenia stomatologicznego wybranych świadczeń…

Komunikat dotyczący rozliczeń w Programie Profilaktyka 40 PLUS

13.08.2021
Informujemy, że na dzień 10.08.2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia nie otrzymał informacji o prawidłowo sprawozdanych danych do Systemu P1 i w związku z tym nie…