Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące wykonywania szybkich testów antygenowych w kierunku grypy, COVID-19 i RSV w podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 9 stycznia 2023 r.

11.01.2023
Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące wykonywania szybkich testów antygenowych w kierunku grypy, COVID-19 i RSV w podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 9…

Komunikat w sprawie e-skierowań do szpitalnych oddziałów ratunkowych i szpitalnych izb przyjęć

04.01.2023
Z dniem 4 stycznia 2023 r. została zablokowana możliwości wystawianiae-skierowań do szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) i szpitalnych izb przyjęć(IP). Dostępność takiej funkcjonalności nie miała uzasadnienia…

Wytyczne konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz diabetologii dotyczące opieki nad pacjentem z cukrzycą w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem opieki koordynowanej

16.12.2022
Wytyczne konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz diabetologii dotyczące opieki nad pacjentem z cukrzycą w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem opieki koordynowanej, z dnia…

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego.

28.09.2022
Komunikat dotyczący sprawozdawania, za pomocą komunikatu SWIAD, świadczeń realizowanych w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego. Przypominamy…

Nowe terminy szkoleń online

14.09.2022
Informujemy, że dostępny jest już nowy harmonogram szkoleń otwartych online dla szpitali oraz placówek POZ i AOS obejmujący terminy do końca IV kwartału 2022 roku w…

Informacja o konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających uprawnienia żołnierzy i pracowników wojska oraz weteranów poszkodowanych

05.08.2022
Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności weryfikacji dokumentów uprawniających do realizacji zaopatrzenia w produkty lecznicze, leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, na podstawie…

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „PROFILAKTYKA 40 PLUS” na okres 01.07.2022-31.12.2022

06.07.2022
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.…

Komunikat dla realizatorów RDTL Dotyczy aplikacji CBWiD w związku z udzielaniem
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu RDTL

28.06.2022
Od dnia 1 lipca 2022 r. zostaje wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów dotyczących ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie RDTL będą…

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych.

15.04.2022
Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, o udostępnienie danych dotyczących realizacji…