Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Studencie, czy jesteś ubezpieczony?

O ubezpieczeniu zdrowotnym słów kilka…

Aby nie płacić za leczenie w poradni czy szpitalu, trzeba być ubezpieczonym, dlatego opłacamy składki zdrowotne. Trafiają one do Narodowego Funduszu Zdrowia, a stamtąd do szpitali, przychodni i gabinetów, w których leczeni są chorzy. Taki system nazywa się powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Każda osoba, która zamierza bezpłatnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania. Idąc do lekarza powinniśmy więc mieć ze sobą dokument, na którym można znaleźć informację o odprowadzeniu składki na ubezpieczenie.

Rok akademicki już się zaczął. Przed Wami, Drodzy Studenci miesiące wytężonej nauki, ale i zabawy. Pamiętajcie jednak, żeby w tym czasie znaleźć czas na to, by zadbać także o swoje zdrowie. Z myślą o Was, w pigułce przygotowaliśmy informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym. Poświęćcie kilka minut i się z nimi zapoznajcie. To może zaoszczędzić Wam problemów w przyszłości.

Kto może zgłosić Cię do ubezpieczenia?

  • Twoi rodzice lub opiekunowie prawni – jako członka rodzinny.
  • Szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie – pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Twoi rodzice lub opiekunowie mogą zgłosić Cię jako członka rodziny do 26 roku życia. Jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, do ubezpieczenia może zgłosić Cię Twoja uczelnia.

Jeśli na przykład 23-letnia studentka sama wychowuje dziecko i nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, to zarówno ją jak i jej dziecko może zgłosić do ubezpieczenia jej mama lub tata. Jeśli żadne z rodziców nie może tego zrobić, wtedy wniosek o objęcie ubezpieczeniem powinna złożyć na swojej uczelni, która w tym przypadku ma obowiązek ubezpieczenia studentki i jej dziecka i opłacenia za nich składki (aż do momentu ukończenia studiów).

Ważne!

Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracowałeś podczas nauki, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy o pracę, kiedy zakończysz pracę, zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia.

W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych, musisz zostać ponownie do niego zgłoszony.

Twoje prawo do świadczeń wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą Cię u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie. Mogą zgłosić Cię oboje jednocześnie. Unikniesz wtedy problemów, gdy np. jeden z rodziców straci uprawnienia.

Jak możesz poświadczyć prawo do świadczeń?

Jako osoba pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – u lekarza musisz przedstawić dokument tożsamości i dodatkowo dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – np. legitymację szkolną czy studencką.

Studencie, jeśli ukończyłeś 26 lat powinieneś posiadać druk ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię oraz aktualną legitymację studencką lub doktorancką.

Czy studenci z innych krajów także mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych?

Oczywiście! Studenci z innych krajów mogą korzystać ze świadczeń na takich samych zasadach jak wszyscy ubezpieczeni w NFZ. Jako dowód objęcia ubezpieczeniem muszą okazać Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydaną przez instytucję ubezpieczeniową w kraju, w którym zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Studenci, którzy rozpoczynają naukę w Polsce, a pochodzą spoza państw UE/EFTA, mogą podpisać z POW NFZ umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego rozpoczyna się w dniu objęcia ubezpieczeniem określonym w Umowie i wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Również studenci z Polski wyjeżdżający do innego państwa UE/EFTA mają prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Przed wyjazdem powinni zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta uprawnia do korzystania ze świadczeń medycznych w innym państwie UE/EFTA na takich samych zasadach, jak ubezpieczeni w danym kraju.

Pamiętajmy też, jeśli pacjent nie ma przy sobie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, a znalazł się w sytuacji nagłej, bezpośrednio zagrażającej życiu lub zdrowiu, lekarz nie ma prawa odmówić mu udzielenia pomocy.

Kiedy wygasa Ci prawo do świadczeń?

Jeżeli ukończyłeś studia albo zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz i nie zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, nie martw się! Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ masz jeszcze przez 4 miesiące.

Uwaga! Jeśli żaden z Twoich rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą Cię także zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.