Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Szybka Terapia Onkologiczna

Wykaz placówek realizujących Pakiet Onkologiczny

Informacje na temat pakietu onkologicznego można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:  

Pytania od pacjentów:

Telefoniczna Informacja Pacjenta 800 190 590