Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. miesiącu życia:

 1. Wizyta kontrolna z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej.
 2. Badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej.

 

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 9. miesiącu życia:

 1. Ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej.
 2. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 12. miesiącu życia:

 1. Wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego.
 2.  Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej).
 3. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

 

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 2. roku życia:

 1. Wizyta adaptacyjna.
 2. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych.
 3. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej).
 4. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

–  sprawdzenie liczby jednoimiennych górnych i dolnych siekaczy po prawej i lewej stronie łuku oraz przebiegu linii pośrodkowej;

–  sposób zwierania się siekaczy;

– sposób układania dziecka do snu;

– sposób karmienia;

– sprawdzenie występowania nawyków w postaci ssania smoczków lub palców;

– zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna, pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o odpowiednich sposobach układania dziecka do snu, konieczności odzwyczajenia od nawyków;

– profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

 

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 4. roku życia:  

 1. Wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).
 2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).
 3.  Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

– sprawdzenie liczby zębów oraz przebiegu linii pośrodkowej;

– sposób zwierania siekaczy;

– sprawdzenie toru oddychania;

– sprawdzenie występowania nawyków.

 1. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o wprowadzaniu pokarmów o stałej konsystencji, odzwyczajaniu od nawyków.
 2. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

 

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 5. roku życia:

 1. Wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).
 2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów mlecznych).
 3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

–  sprawdzenie liczby zębów;

–  sposób zwierania się siekaczy oraz przebieg linii pośrodkowej i linii za tylnymi powierzchniami drugich zębów trzonowych mlecznych;

– występowanie nawyków;

– starcie powierzchni żujących mlecznych trzonowców;

– sposób kontaktu kłów.

 1. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.
 2. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

 

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. roku życia:

 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów mlecznych i PUW dla zębów stałych.
 2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej).
 3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

–  sprawdzenie typu wyrzynania zębów stałych (siekaczowy lub trzonowcowy),
– sposób zwierania się pierwszych stałych zębów trzonowych według zasad Angle’a,
– występowanie nawyków ustnych,
– starcie powierzchni żujących zębów mlecznych.

 1. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna, nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.
 2. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

 

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 7. roku życia:

 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.
 2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW dla zębów stałych i wskaźnika PUW dla zębów mlecznych.
 3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
 4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

 1. Profilaktyka profesjonalna fluorkowa, dotyczy zębów mlecznych i stałych.

 

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 10. roku życia:

 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów stałych i PUW dla zębów mlecznych, oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
 2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW dla zębów stałych i wskaźnika PUW dla zębów mlecznych.
 3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
 4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

 1. Profilaktyka profesjonalna fluorkowa, dotyczy zębów mlecznych i stałych.

 

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 12. roku życia:

 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
 2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW dla zębów stałych.
 3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
 4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

 1. Profilaktyka profesjonalna fluorkowa, dotyczy zębów mlecznych i stałych.

 

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 13. roku życia:

 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
 2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW dla zębów stałych.
 3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
 4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

 1. Profilaktyka profesjonalna fluorkowa, dotyczy zębów mlecznych i stałych.

 

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 16. roku życia:

 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
 2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW dla zębów stałych.
 3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
 4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

 1. Profilaktyka profesjonalna fluorkowa, dotyczy zębów mlecznych i stałych.

 

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 19. roku życia:

 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów stałych.
 2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW.
 3. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.
 4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

 

Gdzie się badać?

Świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielane są bez skierowania w każdym gabinecie stomatologicznym, który posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Wykaz realizatorów leczenia stomatologicznego w województwie podlaskim:

http://www.nfz-bialystok.pl/wp-content/uploads/2022/03/stm-7.03.2022.pdf