Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Profilaktyka jaskry

Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry wykonywane dodatkowo w trakcie porady realizowanej z innych przyczyn bądź stanowiące jedyny cel porady – realizowane w gabinecie lub poradni okulistycznej; wykonywane nie częściej niż co 24 miesiące u świadczeniobiorców w wieku powyżej 35. roku życia (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), u których wcześniej nie zdiagnozowano jaskry.

Obejmuje:

  1. przeprowadzenie wywiadu w kierunku jaskry;
  2. przeprowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki i objawów jaskry;
  3. badanie okulistyczne przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej z dokładną, stereoskopową oceną tarczy nerwu wzrokowego;
  4. badanie ciśnienia śródgałkowego – metodą tonometrii aplanacyjnej Goldmana lub tonometrii impresyjnej Schotza (zalecane także wykonanie pomiaru centralnej grubości rogówki);
  5. badanie kąta przesączania – gonioskopia przy użyciu trójlustra Goldmana;
  6. określenie trybu dalszego postępowania, w zależności od wyniku badania.

Gdzie się badać?

Badania przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry można wykonać w każdej poradni okulistycznej, który posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.