Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Podstawy prawne

Zmienione:

  1. Zarządzenie Nr 210/2020/BPZ Prezesa NFZ z dnia 31 grudnia 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.
  2. Zarządzenie Nr 12/2021/BPZ Prezesa NFZ z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.
  3. Zarządzenia Nr 218/2021/BPZ Prezesa NFZ z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.
  4. Zarządzenie Nr 4/2022/BPZ Prezesa NFZ z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.
  5. Zarządzenie nr 111/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.