Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Pomoc doraźna i transport sanitarny

W ramach pomocy doraźnej i transportu sanitarnego w zakresie zespołów sanitarnych typu „N” udzielane są świadczenia w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w tym wykonuje się transport sanitarny noworodka chorego, w szczególności, w następujących stanach chorobowych:

  1. niewydolność oddechowa wymaga sztucznej wentylacji;
  2. niewydolność układu krążenia;
  3. stany po operacjach chirurgicznych;
  4. noworodki wymagające transfuzji wymiennej;
  5. konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w innym zakładzie opieki zdrowotnej;
  6. w innych sytuacjach (w szczególności drgawki, niska waga urodzeniowa).

W przypadkach uzasadnionych medycznie dopuszcza się realizację przez zespół sanitarny typu, „N” transportu sanitarnego, z wykorzystaniem inkubatora, dziecka chorego do 25. tygodnia wieku metrykalnego w stanach chorobowych określonych powyżej.