Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
 • Facebook Logo
 • Youtube Logo
 • Twitter Logo
 • Język Migowy dłonie Logo
 • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dla Pacjenta

Pomoc doraźna i transport sanitarny

W ramach pomocy doraźnej i transportu sanitarnego w zakresie zespołów sanitarnych typu „N” udzielane są świadczenia w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w tym wykonuje się transport sanitarny noworodka chorego, w szczególności, w następujących stanach chorobowych:

 1. niewydolność oddechowa wymaga sztucznej wentylacji;
 2. niewydolność układu krążenia;
 3. stany po operacjach chirurgicznych;
 4. noworodki wymagające transfuzji wymiennej;
 5. konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w innym zakładzie opieki zdrowotnej;
 6. w innych sytuacjach (w szczególności drgawki, niska waga urodzeniowa).

W przypadkach uzasadnionych medycznie dopuszcza się realizację przez zespół sanitarny typu, „N” transportu sanitarnego, z wykorzystaniem inkubatora, dziecka chorego do 25. tygodnia wieku metrykalnego w stanach chorobowych określonych powyżej.