Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dla Pacjenta

Obsługa osób niesłyszących

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących.

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

Usługa dostępna jest w:

  1. Siedzibie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku przy ul. Pałacowej 3,
  2. Delegaturze Podlaskiego OW NFZ w Łomży przy ul. Piłsudskiego 11A,
  3. Delegaturze Podlaskiego OW NFZ w Suwałkach przy ul. Ogińskiego 5C,
  4. Delegaturze Podlaskiego OW NFZ w Siemiatyczach przy ul. 11 listopada 26,
  5. Terenowym Wydziale Kontroli X NFZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 42.

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Od 1 kwietnia 2012 roku NFZ umożliwia obsługę klientów za pośrednictwem usług tłumacza języka migowego oraz sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych. Będzie to dotyczyło spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, takich jak podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz prawo do świadczeń. Szczegółowy tryb postępowania osób chcących skorzystać z tego uprawnienia określa Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 29 marca 2012 r.

Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza lub sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych powinno nastąpić z trzydniowym wyprzedzeniem (poza sytuacjami nagłymi). W tym celu należy wypełnić i przesłać do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ następujący formularz:
FORMULARZ – DOC I PDF

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych, prosimy o kontakt z Wydziałem Obsługi Klientów:

tel. 85 745 95 00
faks: 85 745 95 39
e-mail: kancelaria@nfz-bialystok.pl

Telefoniczna Informacja Pacjenta