Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Mapa uzdrowisk

Pacjenci mieszkający na terenie województwa podlaskiego mogą być leczenie w uzdrowiskach:

Mapa Uzdrowisk na rok 2022