Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dla Pacjenta

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne

Skierowanie na leczenie ambulatoryjne należy złożyć we właściwym Oddziale Wojewódzkim NFZ wraz z dołączoną informacją:
– o wybranym zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego (z listy zakontraktowanych przez właściwy oddział na leczenie ambulatoryjne).
– o terminie realizacji (czas trwania turnusu to 6 – 18 dni zabiegowych)
– o uzgodnieniu terminu leczenia z wybranym zakładem lecznictwa uzdrowiskowego (z listy zakontraktowanych przez właściwy oddział na leczenie ambulatoryjne).

Leczenie ambulatoryjne obejmuje 3 zabiegi dzienne w ciągu od 6 – 18 dni zabiegowych.

Skierowanie na leczenie ambulatoryjne potwierdzane jest przez NFZ nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Osoba ubezpieczona we własnym zakresie zapewnia i ponosi koszty zakwaterowania oraz wyżywienia podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego.

Poniżej znajduje się lista przychodni uzdrowiskowych zakontraktowanych przez Podlaski OW NFZ na rok 2023:

BUSKO ZDRÓJ
FEDERACJA NSZZ PRZEMYSŁU LEKKIEGO SANATORIUM
„WŁÓKNIARZ” W BUSKU-ZDROJU. SANATORIUM „WŁÓKNIARZ”
ul. Rokosza 1
28-100 Busko-Zdrój, (woj. świętokrzyskie)
Dział rezerwacji – (41) 370 70 70, Centrala – (41) 370 70 00
– choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
– choroby reumatologiczne (reumatologia)
– choroby układu nerwowego (neurologia)

BUSKO ZDRÓJ
„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA
DZIAŁ BALNEOTERAPII- PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA (LA-UZD)
ul. 1 Maja 14
28-100 Busko-Zdrój, (woj. świętokrzyskie)
tel.: (41) 370 32 77, (41) 370 32 70
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
– choroby reumatologiczne (reumatologia)
– choroby układu nerwowego (neurologia)
– choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
– osteoporoza

CIECHOCINEK
UZDROWISKO CIECHOCINEK S.A.
PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA
ul. Armii Krajowej 6
87-720 Ciechocinek (woj. kujawsko-pomorskie)
tel. (54) 283-60-73
– choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
– choroby naczyń obwodowych
– choroby ortopedyczno – urazowe (ortopedia)
– choroby reumatologiczne (reumatologia)
– choroby układu nerwowego (neurologia)
– cukrzyca (diabetologia)
– osteoporoza
– otyłość

HORYNIEC-ZDRÓJ
” UZDROWISKO HORYNIEC „SP. Z O. O.
ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY
ul. Sanatoryjna 5
37-620 Horyniec Zdrój (woj. podkarpackie)
tel. (16) 631-30-88
– choroby reumatologiczne (reumatologia)
– choroby układu nerwowego (neurologia)

KOŁOBRZEG
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM
UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI W KOŁOBRZEGU
DZIAŁ BALNEOTERAPII
ul. Portowa 22
78-100 Kołobrzeg, (woj. zachodnio-pomorskie)
tel. (94) 354-46-20
– choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
– choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
– choroby reumatologiczne (reumatologia)
– cukrzyca (diabetologia)
– otyłość

KOŁOBRZEG
CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SANATORIUM
UZDROWISKOWE GRYF W KOŁOBRZEGU
CRIOB ZAKŁAD LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO I
REHABILITACYJNEGO OWL GRYF
ul. Waszyngtona 1
78-100 Kołobrzeg, (woj. zachodnio-pomorskie)
tel. +48 94 35 49 899
– choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
– choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
– choroby reumatologiczne (reumatologia)
– choroby układu nerwowego (neurologia)
– cukrzyca (diabetologia)
– osteoporoza
– otyłość

KRYNICA-ZDRÓJ
„UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW” SPÓŁKA AKCYJNA
PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA
ul. Nowotarskiego 9
33-380 Krynica-Zdrój, (woj. małopolskie)
Biuro Informacji i Obsługi Klienta tel.: (18) 471 55 22, (18) 471 62 28, (18) 477 77 95
– choroby kobiece (ginekologia)
– choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)
– choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)
– choroby reumatologiczne (reumatologia)
– choroby układu nerwowego (neurologia)
– choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
– cukrzyca (diabetologia)

KUDOWA-ZDRÓJ
UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA-GRUPA PGU
ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY NR I
ul. Zdrojowa 43
57-350 Kudowa-Zdrój (woj. dolnośląskie)
Infolinia (74) 306 78 00, (74) 868 02 17, (74) 868 04 02
– choroby endokrynologiczne
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
– choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)
– choroby naczyń obwodowych
– choroby ortopedyczno – urazowe (ortopedia)
– choroby reumatologiczne (reumatologia)
– choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
– otyłość

RABKA-ZDRÓJ
ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO – UZDROWISKOWE IM. DR A.
SZEBESTY W RABCE-ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE IM. DR A.
SZEBESTY
ul. Dietla 5
34-700 Rabka-Zdrój, (woj. małopolskie)
Centrum Rezerwacji Telefonicznej +48 17 30 70 534, tel.: (18) 267 63 00
– choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
– choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
– choroby reumatologiczne (reumatologia)
– otyłość
– cukrzyca (diabetologia)
– choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

RABKA-ZDRÓJ
„UZDROWISKO RABKA” S.A.
ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY
ul. Orkana 49
34-700 Rabka-Zdrój, (woj. małopolskie)
tel. (18) 269 26 74
– choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
– choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
– choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
– choroby reumatologiczne (reumatologia)
– cukrzyca (diabetologia)
– otyłość

RYMANÓW-ZDRÓJ
„UZDROWISKO RYMANÓW” S.A.
DZIAŁ BALNEOTERAPII
ul. Parkowa 5
38-480 Rymanów-Zdrój (woj. podkarpackie)
Biuro Obsługi Kuracjusza (13) 435 74 61, (13) 435 77 55
– choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
– choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
– choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
– choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)
– choroby ortopedyczno – urazowe (ortopedia)
– choroby reumatologiczne (reumatologia)
– choroby układu nerwowego (neurologia)

SZCZAWNICA
UZDROWISKO SZCZAWNICA SPÓŁKA AKCYJNA
PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA – BALNEOLOGIA
ul. Park Górny 2
34-460 Szczawnica, (woj. małopolskie)
tel. (18) 540 04 23
– choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
– choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
– choroby reumatologiczne (reumatologia)
– choroby ortopedyczno – urazowe (ortopedia)