Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne

Skierowanie  na leczenie ambulatoryjne należy złożyć we właściwym Oddziale Wojewódzkim NFZ wraz z dołączoną informacją:

 • o wybranym zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego (z listy zakontraktowanych przez właściwy oddział na leczenie ambulatoryjne).
 • o terminie realizacji (czas trwania turnusu to 6 – 18 dni zabiegowych)
 • o uzgodnieniu terminu leczenia z wybranym zakładem lecznictwa uzdrowiskowego (z listy zakontraktowanych przez  właściwy oddział na leczenie ambulatoryjne).

Leczenie ambulatoryjne obejmuje 3 zabiegi dzienne w ciągu od  6 – 18 dni zabiegowych. Skierowanie na leczenie ambulatoryjne potwierdzane jest przez  NFZ nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Osoba ubezpieczona we własnym zakresie zapewnia i ponosi koszty zakwaterowania oraz wyżywienia podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego.

Poniżej znajduje się lista przychodni uzdrowiskowych zakontraktowanych przez Podlaski OW NFZ na rok 2022:

BUSKO ZDRÓJ
FEDERACJA NSZZ PRZEMYSŁU LEKKIEGO SANATORIUM „WŁÓKNIARZ” W BUSKU-ZDROJU. SANATORIUM „WŁÓKNIARZ”
ul. Rokosza 1
28-100 Busko-Zdrój, (woj. świętokrzyskie)
tel.:(41) 370 70 70

 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)

BUSKO ZDRÓJ
„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA
DZIAŁ BALNEOTERAPII- PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA (LA-UZD)

ul. 1 Maja 14
28-100 Busko-Zdrój, (woj. świętokrzyskie)
tel.:(41) 378-24-25; 378-30-11 wew. 291

 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • osteoporoza

CIECHOCINEK
UZDROWISKO CIECHOCINEK S.A.
PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA

ul. Armii Krajowej 6
87-720 Ciechocinek (woj. kujawsko-pomorskie)
tel. (54) 283-60-673

 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby naczyń obwodowych
 • choroby ortopedyczno – urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • cukrzyca (diabetologia)
 • osteoporoza
 • otyłość

HORYNIEC-ZDRÓJ
” UZDROWISKO HORYNIEC „SP. Z O. O.
ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY

ul. Sanatoryjna 5
37-620 Horyniec Zdrój (woj. podkarpackie)
tel. (16) 631-30-88

 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)

KOŁOBRZEG
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KOŁOBRZEGU
DZIAŁ BALNEOTERAPII

ul. Portowa 22
78-100 Kołobrzeg, (woj. zachodnio-pomorskie)
tel. (94) 354-46-20

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • cukrzyca (diabetologia)
 • otyłość

KOŁOBRZEG
CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE GRYF W KOŁOBRZEGU
CRIOB ZAKŁAD LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO I REHABILITACYJNEGO OWL GRYF

ul. Waszyngtona 1
78-100 Kołobrzeg, (woj. zachodnio-pomorskie)
tel. (94) 354 98 00 , 354 99 00

 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • cukrzyca (diabetologia)
 • osteoporoza
 • otyłość

KRYNICA-ZDRÓJ
„UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW” SPÓŁKA AKCYJNA
PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA
ul. Nowotarskiego 9
33-380 Krynica-Zdrój, (woj. małopolskie)
tel. (18) 471 62 28

 • choroby kobiece (ginekologia)
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)
 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
 • cukrzyca (diabetologia)

KUDOWA-ZDRÓJ
UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA-GRUPA PGU

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY NR I
ul. Zdrojowa 43
57-350 Kudowa-Zdrój (woj. dolnośląskie)
tel. (74) 868 04 02

 • choroby endokrynologiczne
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)
 • choroby naczyń obwodowych
 • choroby ortopedyczno – urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
 • otyłość

RABKA
ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO – UZDROWISKOWE IM. DR A. SZEBESTY W RABCE-ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE IM. DR A. SZEBESTY

ul. Dietla 5
34-700 Rabka-Zdrój,  (woj. małopolskie)
tel. (18) 267-60-20, (18) 269-26-74

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • otyłość
 • cukrzyca (diabetologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

RABKA
„UZDROWISKO RABKA” S.A.
ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY

ul. Orkana 49
34-700 Rabka-Zdrój, (woj. małopolskie)
tel. (18) 267 60 20

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • cukrzyca (diabetologia)
 • otyłość

RYMANÓW-ZDRÓJ
„UZDROWISKO RYMANÓW” S.A.
DZIAŁ BALNEOTERAPII
ul. Parkowa 5
38-480 Rymanów-Zdrój (woj. podkarpackie)
tel. (13) 43-57-108

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)
 • choroby ortopedyczno – urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)

SZCZAWNICA
UZDROWISKO SZCZAWNICA SPÓŁKA AKCYJNA
PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA – BALNEOLOGIA

ul. Park Górny 2
34-460 Szczawnica, (woj. małopolskie)
tel. (18) 262-22-20

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)