Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Kolejka oczekujących

Informacja w sprawie kolejki oczekujących na leczenie uzdrowiskowe:

Podlaski OW NFZ w Białymstoku uprzejmie informuje, że okres oczekiwania na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych wynosi:

  • dla skierowań złożonych w 2022 r. około 6 miesięcy
    (od daty złożenia).

(zobacz również „Szczególne uprawnienia”)

Każde skierowanie wpisywane jest na listę oczekujących zgodnie z datą jego wpływu, a czas oczekiwania na jego realizację zależy od liczby pacjentów znajdujących się w kolejce, ilości miejsc w uzdrowiskach którymi dysponuje OW NFZ oraz ilości rezygnacji Świadczeniobiorców z wyznaczonych terminów leczenia.
Ilość miejsc w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, jakimi dysponuje OW NFZ nie jest jednakowa w poszczególnych miesiącach, jak i latach. Czyli, to ilu pacjentów zostanie skierowanych na leczenie uzdrowiskowe w określonych miesiącach uzależniona jest od ilości miejsc w uzdrowiskach, które zostały zakontraktowane przez POW NFZ w danym roku kalendarzowym, jak również liczby rezygnacji świadczeniobiorców z wyznaczonych terminów leczenia.
Z uwagi na powyższe, jak również harmonogram pracy Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego nie pozwalający na codzienne potwierdzanie skierowań, brak jest możliwości aby w każdym miesiącu, tygodniu czy dniu kolejka oczekujących zmniejszała się o jednakową czy nawet porównywalną ilość miejsc.


Wyjazd ze „zwrotów”

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego informuje, że każdy pacjent, którego skierowanie zostało pozytywnie zakwalifikowane oraz wpisane na listę oczekujących może skorzystać z leczenia uzdrowiskowego w okresie wcześniejszym niż wynikającym z kolejki – w ramach tzw. „zwrotów”.

Zwroty są to skierowania, z których z różnych przyczyn nie mogli skorzystać inni ubezpieczeni.

W przypadku wyjazdu ze zwrotów, o terminie i miejscowości leczenia uzdrowiskowego pacjent może zostać poinformowany w terminie krótszym niż 14 dni do rozpoczęcia leczenia (na 13-3 dni przed wyjazdem).

Podkreślamy jednakże, iż w przypadku dorosłych zalecane jest korzystanie z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

W  przypadku osób zakwalifikowanych na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, uzyskanie potwierdzenia skierowania możliwe jest dopiero po upływie 18 miesięcy od daty ostatniego, zrealizowanego pobytu na leczeniu uzdrowiskowym.

W przypadku osób, które nie mają poprzedniej realizacji (złożyły skierowanie po raz pierwszy) mogą w dowolnym dla siebie czasie skorzystać z leczenia uzdrowiskowego.

Informację na temat miejsc ze „zwrotów” można uzyskać w siedzibie oddziału (okienko nr 8) oraz telefonicznie pod numerami:

  • 85 745 95 23

W godzinach pracy urzędu:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek 8.00 – 16.00

Kolejka osób oczekujących na leczenie uzdrowiskowe w 2022 r.