Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Podstawy prawne

leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)

leczenie szpitalne – Oddziały szpitalne, brachyterapia, teleradioterapia, terapia izotopowa, świadczenia wysokospecjalistyczne