Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Pytania i odpowiedzi

Czy przysługuje plomba światłoutwardzalna w „górnej jedynce”?

Pacjentom pełnoletnim nie przysługuje tzw. plomba światłoutwardzalna, ale chemoutwardzalna.

Podczas wykonywania gwarantowanych świadczeń stomatologicznych, tj. przysługujących w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, mamy prawo do następujących materiałów stomatologicznych:

  • materiał do wypełnień czasowych,
  • cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy,
  • kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach górnych i dolnych od 3+ do +3, od -3 do -3 (czyli od trójki do trójki w zębach górnych i podobnie w zębach dolnych),
  • materiały do wypełnień kanałów korzeniowych,
  • ćwieki gutaperkowe,
  • masa wyciskowa alginatowa stosowana do pobrania wycisku przy przygotowaniu protezy;
  • szyny unieruchamiające, drut ligaturowy.

Światłoutwardzalny materiał kompozytowy (plomba światłoutwardzalna) przysługuje dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia przy wypełnianiu ubytków w zębach od trójki do trójki w zębach górnych i podobnie w zębach dolnych.

Dodatkowo, światłoutwardzalny materiał kompozytowy przysługuje przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych osobom upośledzonym w stopniu znacznym i głębokim, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych.

Jestem w ciąży. Korzystam ze świadczeń stomatologicznych. Czy to prawda, że zdjęcie kamienia nazębnego przysługuje mi tylko raz w roku?

Usunięcie kamienia nazębnego przysługuje raz w roku jako świadczenie gwarantowane wszystkim ubezpieczonym. Natomiast kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do tego świadczenia nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Pamiętaj o niezbędnych dokumentach potwierdzających prawo do tych świadczeń. W gabinecie stomatologicznym należy oprócz dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne (np. aktualna legitymacja ubezpieczeniowa) przedstawić kartę przebiegu ciąży. Wobec kobiet w okresie połogu wymagane jest przedstawienie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.

Czy zdjęcie pantomograficzne jest refundowane przez NFZ?
 
Zdjęcie pantomograficzne jest świadczeniem refundowanym w połączeniu ze świadczeniami chirurgii stomatologicznej (jest udzielane 1 raz na 3 lata) i w świadczeniach ortodoncji dla dzieci i młodzieży (jest udzielane 2 razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego, w uzasadnionym przypadku w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi do ukończenia 18 r.ż.)

Mam 19 lat. Jak często mogę iść do lekarza dentysty na bezpłatny przegląd zębów?

Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej przysługuje 1 raz w okresie 12 miesięcy. Natomiast w przypadku badania kontrolnego bezpłatne są 3 wizyty u lekarza dentysty w okresie 12 miesięcy.
 
Moje dziecko ma 10 lat i wadę zgryzu. Czy ma prawo do bezpłatnego leczenia ortodontycznego?
 
Bezpłatne leczenie ortodontyczne wad zgryzu przysługuje pacjentom do ukończenia 12 roku życia. Kontrola wyników leczenia przysługuje do ukończenia przez pacjenta 13 roku życia. Jednakże do bezpłatnych wizyty kontrolnych uprawnione są dzieci, które były leczone ortodontycznie w ramach NFZ. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego finansowane jest leczenie ortodontyczne z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowym.

Kiedy przysługuje bezpłatna naprawa aparatu ortodontycznego?

Bezpłatna naprawa aparatu ortodontycznego przysługuje raz w roku kalendarzowym do ukończenia przez pacjenta 13 roku życia. Warunkiem koniecznym jest wykonanie aparatu w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Należy pamiętać, iż w przypadku nieprawidłowego użytkowania aparatu nie przysługuje jego naprawa ani wymiana.