Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Program profilaktyki raka płuca

Rak płuc to nowotwór o największej śmiertelności wśród nowotworów. Dlatego niezwykle ważna jest profilaktyka, wykrycie nowotworu we wczesnym stadium rozwoju i szybkie wdrożenie leczenia.
Co roku w Polsce ok. 23 tysiące osób dowiaduje się, że są chore na raka płuc. Prawie 100% z tych osób umiera w ciągu roku od diagnozy.

95% chorych na nowotwór płuc stanowią osoby, które palą lb w przeszłości paliły.

Objawy raka płuc:

 • kaszel,
 • duszność,
 • nawracające infekcje płuc,
 • chrypka,
 • ból,
 • podwyższona temperatura ciała,
 • osłabienie,
 • utrata masy ciała.

Dla osób szczególnie narażonych na zachorowanie na raka płuca opracowany został Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK), który ma na celu nie tylko wzrost wiedzy na temat raka płuca, ale i wykrywanie go na wczesnym etapie.

Program skierowany jest do osób:

 • w wieku 55-74 lata
  – palących nałogowo papierosy- paczka dziennie przez 20 lat lub dwie paczki dziennie przez 10 lat,
  – nieskutecznie rzucających palenie na więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji).
 • w wieku 50-74 lata
  – palących nałogowo papierosy- paczka dziennie przez 20 lat lub dwie paczki dziennie przez 10 lat,
  – nieskutecznie rzucających palenie na więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji),

– dodatkowo ze względu na wykonywaną pracę były narażone na działanie działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
– były narażone na radon,
– chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
– mają bliskich (pierwszego stopnia), którzy chorowali na raka płuca,
– chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

W województwie podlaskim program realizowany jest przez:
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Źródło: https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/profilaktyka-raka-pluca