Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Postawy prawne

Rozporządzenie w sprawie ZK i ZHDK:

Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich :

Rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej :

Pozostałe rozporządzenia: