Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dane teleadresowe Podlaskiego OW NFZ

Kontakt dla pacjentów

Dział Skarg i Wniosków – obsługa skarg i wniosków dotyczących świadczeń realizowanych w ramach ubezpieczenia, praw pacjenta:

e-mail: pacjenci@nfz-bialystok.pl
• tel. 85 745 95 76
• tel. 85 745 95 49

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne:

• tel. 85 745 95 93

Informacja w sprawach dodatkowych uprawnień weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami kraju:

• tel. 85 745 95 79

Informacja o kartach EKUZ oraz formularzach UE:

• tel. 85 745 95 20

Informacja w sprawie zwrotu kosztów leczenia w krajach UE/EFTA:

• tel. 85 745 95 07

Dyrektywa transgraniczna:

• tel. 85 745 95 21

Informacja o leczeniu uzdrowiskowym:

• tel. 85 745 95 23

Zaopatrzenie w wyroby medyczne:

• tel. 85 745 95 30
• tel. 85 745 95 53


Realizując przepis art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego informujemy, że Dyrektor Podlaskiego OW NFZ Maciej Bogdan Olesiński delegował Panią Agatę Annę Dyszkiewicz, Zastępcę Dyrektora POW NFZ ds. Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych, do przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków. Interesanci będą przyjmowani w każdy czwartek, w godzinach 9.00-11.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (85) 745 95 31.