Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zwiększamy dostępność do świadczeń fizjoterapeutycznych w powiecie wysokomazowieckim

11.10.2022

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców województwa podlaskiego monitoruje dostępność do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna.

Od 1 października mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego mają 3 pracownię udzielania świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na terenie swojego powiatu. Nowa Pracownia Fizjoterapii zlokalizowana jest w Ciechanowcu i działa w ramach struktur Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Pacjenci z Ciechanowca do tej pory mogli korzystać z zabiegów w każdym wybranym miejscu, w tym z dwóch miejsc na terenie powiatu wysokomazowieckiego – tj. w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i w Czyżewie.  Obecnie pacjenci z Ciechanowca i okolic mają dostęp do usług fizjoterapeutycznych u siebie.

Dostrzegając potrzeby zdrowotne mieszkańców naszego województwa dostosowujemy strumień finansowania świadczeń do aktualnego zapotrzebowania na dany zakres rehabilitacji. Świadczy o tym wzrost wartości umów zawartych na rehabilitację leczniczą o 46% w 2022 r. w porównaniu do 2021 r.”

– mówi Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

Do poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, niezbędne jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów. Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W nowej Pracowni Fizjoterapeutycznej w Ciechanowcu pacjenci mogą korzystać u siebie z licznych zabiegów fizjoterapeutycznych:

– masażu,

– kinezyterapii,

– elektrolecznictwa,

– leczenia polem elektromagnetycznym,

– światłolecznictwa i termoterapii,

– hydroterapii

– krioterapii.

Wizyta fizjoterapeutyczna obejmuje zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego, ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy przed rozpoczęciem fizjoterapii, badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie konieczne do ustalenia planu fizjoterapii, końcową ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy po zakończeniu fizjoterapii oraz udzielenie świadczeniobiorcy zaleceń co do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego.

Warto wspomnieć, że w ramach struktur Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w 2022 r. zakontraktowaliśmy oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej działający od 1 maja w Krzyżewie oraz pierwszy w województwie podlaskim oddział rehabilitacji pulmonologicznej działający od 1 października także w Krzyżewie.

Zakontraktowanie nowej Pracowni Fizjoterapii w Ciechanowcu jest kolejnym krokiem do poprawy dostępności do tego typu świadczeń oraz zapewnienia pacjentom komfortowych warunków umożliwiających powrót do pełnej sprawności na terenie powiatu wysokomazowieckiego. W województwie podlaskim mamy zakontraktowanych 34 świadczeniodawców, którzy realizują zakres fizjoterapia ambulatoryjna w 48 miejscach udzielania świadczeń.